BO-MAG Sikringsmagasin

BO-MAG er et patentert sikringsmagasin for grovkalibret SAUER 200STR/202. Enheten har tre primærfunksjoner:

Sikre at magasinbrønn er tom. Ved innføring av BO-MAG trekkes sluttstykket helt tilbake, og føres inn i magasinbrønn. Våpenets egen magasinutløser vil holde BO-MAG godt på plass.

 

Synliggjøre at kammeret er fritt for ammunisjon. BO-MAG er utstyrt med en gul kontrollpinne. Denne er fjærbelastet og presses inn i kammeråpningen ved fremføring av sluttstykket.
Resultatet er todelt: 

Blir det gule feltet borte er kammeret fritt for ammunisjon og våpnet sikret.

Forblir det gule feltet synlig, er våpenet å anse som ladet!

Låse sluttstykket i åpen posisjon. Når det gule feltet på kontrollpinnen blir helt borte, vil en låsehake låse sluttstykket fra undersiden. Dette er en ekstra forsikring mot at sluttstykket mistes ved bæring i rem på skulder, om sikring skulle aktiveres ved et uhell.

For å løse ut BO-MAG fra våpenet, må magasinutløser trykkes inn.
Fjærbelastet kontrollpinne vil returnere, og presse sluttstykket ut i bakre stilling. BO-MAG vil så presses ut av våpenet.

Kontrollpinnen er eksentrisk plassert og overdimensjonert, og vil ikke kunne benyttes som tennstempel i original utførelse.

Funksjoner:

 • Sikrer magasinbrønn.

  Sikrer magasinbrønn.

 • Synliggjør om kammeret er tomt eller ladet.

  Synliggjør om kammeret er tomt eller ladet.

 • Tomt kammer, låst sluttstykke.

  Tomt kammer, låst sluttstykke.

 • Sikrer magasinbrønn.
 • Synliggjør om kammeret er tomt eller ladet.
 • Tomt kammer, låst sluttstykke.